Jakie formy ochrony wykorzystuje się do zabezpieczania imprez masowych?

Imprezy masowe to wydarzenia, w których bierze udział bardzo dużo ludzi, dlatego niosą za sobą wiele potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem uczestników oraz z zakłóceniem porządku publicznego. Ochrona na imprezy jest wymagana prawnie – rolą organizatora jest zabezpieczenie wydarzenia pod względem medycznym, technicznym oraz zapewnienie ochrony osób i mienia. Celem artykułu jest wyjaśnienie, jakich form ochrony używa się do zabezpieczania imprez masowych.

Ochrona imprez masowych – fizyczna czy techniczna?

Dzisiaj standardem jest ochrona imprez masowych z wykorzystaniem ochrony technicznej i fizycznej. Takie połączenie daje wymierne korzyści, ponieważ te dwa rodzaje zabezpieczenia idealnie się wspierają i uzupełniają.

Fizyczna ochrona imprez polega na obecności i działaniu doświadczonych pracowników, którzy kontrolują dostęp, mają umiejętność skutecznego zarządzania tłumem i sprawnie reagują na niebezpieczne incydenty. W razie potrzeby przeszkoleni ochroniarze są w stanie udzielić pierwszej pomocy lub koordynować ewakuację.

Obecnie człowiek jest tutaj wspierany przez nowoczesną technologię – coraz częściej na imprezach masowych wykorzystuje się mobilne wieże monitorujące oraz drony. Urządzenia mogą rejestrować wszystkie wydarzenia, odpowiednio wcześnie alarmować pracowników ochrony lub organizatorów, ale są też cennym elementem prewencji.

Ochrona fizyczna – czym zajmuje się pracownik agencji ochrony na imprezie masowej?

Ochrona na imprezy wynajmowana jest przez organizatorów – to nie tylko wymóg prawny, ale również skuteczny sposób na zabezpieczenie osób i mienia, zapewnienie komfortu uczestnikom imprezy oraz zadbanie o dobry wizerunek organizatora. Ochrona fizyczna zajmuje się patrolowaniem terenu imprezy oraz reagowaniem na wszelkie nieprawidłowości – bójki, zamieszki, pożary lub inne kryzysowe sytuacje.

Pracownicy ochrony zatrudnieni na imprezie masowej często zajmują się kontrolą dostępu. W praktyce oznacza to sprawdzanie bagażu w celu wykluczenia niebezpiecznych przedmiotów, kontrolę biletów lub zaproszeń oraz weryfikację identyfikatorów obsługi. Ochrona fizyczna udziela również informacji i pomocy uczestnikom imprezy – wskazuje miejsca parkingowe, drogi ewakuacyjne lub punkty informacyjne.

Jak wykorzystuje się nową technologię do ochrony imprez?

Nowe, przenośne technologie wykorzystywane przez agencje ochrony do zabezpieczania imprez masowych sprawdzają się świetnie w plenerze. Mowa tutaj np. o wspomnianej mobilnej wieży monitoringu – urządzenie zapewnia bardzo dobrą widoczność i ma duży zasięg obserwacji. Dzięki temu można reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym oraz ograniczyć liczbę pracowników do doglądania terenu. Więcej informacji o zabezpieczeniu imprez z użyciem mobilnej wieży monitorującej można znaleźć na stronie https://bezpieczenstwo.impel.pl/zabezpieczenie-imprez/.

Ochrona imprez masowych odbywających się w budynkach wygląda nieco inaczej – tutaj w zakresie technologii wykorzystuje się monitoring wizyjny, czyli system kamer i rejestratorów. Kolejnym rozwiązaniem z zakresu ochrony technicznej są punkty kontroli bezpieczeństwa. W takim miejscu wymagana jest jednak stała obecność pracownika ochrony, który za pomocą prześwietlarki RTG lub bramki do wykrywania metalu, weryfikuje osoby wchodzące na imprezę. Na tym etapie można wyeliminować wiele potencjalnych zagrożeń.

Redakcja outsourcing.com.pl