Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Decydując się na zarejestrowanie działalności gospodarczej, warto zasięgnąć wiedzy o postępowaniu, które nas czeka, a także czy w ogóle możemy taką działalność rozpocząć i na jakich zasadach.

Własna działalność gospodarcza krok po kroku

Podstawowym kryterium decydującym o możliwości prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest osiągnięcie pełnoletności. Tylko taka osoba może w pełni odpowiadać za swoje działania. A czy istnieje możliwość prowadzenia własnego biznesu będąc niepełnoletnim? Tak, ale jedyną możliwością jest skorzystanie z pomocy np. rodziców. Ważne jest także to, iż nie musisz posiadać obywatelstwa polskiego, aby móc zarejestrować działalność gospodarczą. Obywatele państw Unii Europejskiej, a także Europejskiego Obszaru Gospodarczego także mają prawo do takiej działalności na terenie Polski. Podobnie jest w sytuacji zezwolenia na pobyt stały lub czasowy, między innymi ze względu na odbywane w naszym kraju studia.

Czy zawsze trzeba rejestrować firmę?

Przede wszystkim, aby móc prowadzić biznes w Polsce należy zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potocznie zwanej CEIDG. Jest to rejestr przedsiębiorców prowadzących w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku, kiedy spodziewasz się niewielkich przychodów nieprzekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia na dany rok w Polsce, nie musisz rejestrować się jako przedsiębiorca. Jednak warunkiem prowadzenia nierejestrowanej działalności gospodarczej jest niewykonywanie takowej w ostatnich 60 miesiącach. W rejestrze przedsiębiorców nie trzeba także rejestrować: – rolniczego handlu detalicznego – działalności agroturystycznej rolników – produkcji wina przez rolników.

Wybór nazwy i adresu firmy

Aby zarejestrować się w CEIDG, należy podać nazwę firmy, która musi być przynajmniej imieniem i nazwiskiem przyszłego przedsiębiorcy, podanym w mianowniku. I w tym przypadku najpierw podajemy imię, a później nazwisko. Dodatkami w opisie mogą być – miejsce wykonywanej działalności, a także pseudonim oraz opis profilu działalności np. mechanik samochodowy. Warto zapamiętać, że jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG, jednakże pod jednym wpisem może prowadzić różne rodzaje działalności gospodarczej. Prowadzenie firmy może odbywać się pod jednym lub wieloma adresami. Może to być własne mieszkanie, punkt usługowy, a także bez stałego adresu, wykonując usługi u klienta. Jednak zgłaszając adres do CEIDG, należy posiadać tytuł prawny do nieruchomości. Należą do nich: – użyczenie – najem – spółdzielcze własnościowe prawo do użytkowania lokalu – dzierżawa – prawo własności – prawo użytkowania wieczystego gruntu.

Wybór kodu PKD

Czym jest kod PKD? Jest to nic innego, jak przypisanie własnej działalności pod odpowiedni kod. w Polskiej Klasyfikacji Działalności. Niektóre kody są powiązane z określonymi formami opodatkowania lub rejestracją VAT. Należy wybrać jeden kod główny, który odpowiada za podstawową działalność firmy i kilka kodów dodatkowych. Zobacz także: https://biznes.wprost.pl/poradnik/przedsiebiorca/10740301/pomysly-na-wlasna-firme-z-niskim-kapitalem.html

Prowadzenie księgowości i posługiwanie się rachunkiem

Przedsiębiorcy obowiązkowo muszą prowadzić dokumentację rachunkową. W jej skład wchodzą między innymi: rachunki, faktury, ewidencje. Wyjątkiem są firmy, które wybiorą kartę podatkową. Księgowość zatem można prowadzić w formie uproszczonej. lub pełnej. Najczęściej takimi sprawami zajmuje się biuro rachunkowe, z którym można współpracować. W działalności gospodarczej ważne jest także posiadanie rachunku bankowego. Może to być zarówno rachunek firmowy, jak i osobisty. W obu przypadkach warunkiem jego użytkowania jest tylko jeden jego posiadacz. Rachunek bankowy jest obowiązkowy, ponieważ nie każda transakcja może być przeprowadzana gotówkowo.

Finansowanie działalności gospodarczej

Obecnie istnieje kilka sposobów na finansowanie działalności gospodarczej. Jednym z nich są kredyty obrotowe. Kolejnym dobrym sposobem jest wsparcie z wykorzystaniem środków krajowych, a także finansowanie ze środków unijnych.

Redakcja outsourcing.com.pl