Strona główna
IT
Tutaj jesteś
IT outsourcing co to

Czym jest i na czym polega outsourcing?

Data publikacji 9 listopada 2021


W Polsce już od wielu lat outsourcing cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Z tej usługi najczęściej korzystają duże przedsiębiorstwa i korporacje. Nie oznacza to jednak, że również mniejsze firmy nie korzystają z usług outsourcingowych. Faktem jest jednak, że im bardziej przedsiębiorstwo się rozrasta, tym więcej jest procesów w firmie, nad którymi trzeba zapanować. Często zarządzanie nimi wewnątrz firmy okazuje się mało efektywne lub po prostu zbyt drogie. Znacznie lepszym rozwiązaniem staje się zlecenie zarządzania tymi procesami na zewnątrz.

Outsourcing definicja – czym jest i jakie ma zalety?

Odpowiadając na pytanie, outsourcing co to, powiedzieć można, iż jest to wykorzystywanie źródeł zewnętrznych. Innymi słowy, outsourcing polega na delegowaniu określonych zadań, które do tej pory realizowane były wewnątrz firmy, zewnętrznej firmie outsourcingowej. Takie rozwiązanie z roku na rok cieszy się wśród przedsiębiorców coraz większą popularność. Duże zainteresowanie tą usługą wiąże się z wymiernymi korzyściami, jakie przynosi. Przede wszystkim są to niemałe oszczędności finansowe. Poza tym, dzięki outsourcingowi wiele procesów realizowanych jest efektywniej. Dziś przedsiębiorstwa korzystają z usług firm outsourcingowych w wielu dziedzinach. Przykładem może być tu prowadzenie księgowości, spraw kadrowych i płacowych, obsługa IT czy organizacja i przeprowadzanie szkoleń. Wiele przedsiębiorstw zauważa, że zlecenie realizacji działań w wymieniowych obszarach firmom outsourcingowym jest znacznie tańsze niż ich realizacja wewnątrz przedsiębiorstwa. Korzystanie z usług firm outsourcingowych to również dostęp do specjalistycznej wiedzy. To jest szczególnie istotne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy outsourcingowe dzielą się ze swoimi klientami swoimi zasobami.

Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu?

Jak wspomniano, w ramach outsourcingu realizowanych może być wiele usług z różnych obszarów. W przypadku przedsiębiorstw, które się rozwijają, skorzystanie z outsourcingu pozwala na lepsze skoncentrowanie się na realizacji najważniejszych celów i zadaniach przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia są tu znaczne oszczędności finansowe. Dzięki skorzystaniu z usługi outsourcingu nie ma konieczności zatrudniania dodatkowych pracowników i ich szkolenia. W związku z tym oszczędności związane są również z brakiem konieczności tworzenia stanowisk pracy i ich wyposażenia w niezbędny sprzęt biurowy i komputerowy.

Czy outsourcing jest bezpieczny?

Niekiedy spotkać można się z opiniami mówiącymi o tym, że korzystanie z usług outsourcingu może być niebezpieczne dla przedsiębiorstwa. Mówi się o ryzyku związanym z przekazaniem firmie zewnętrznej wielu informacji i danych dotyczących działalności przedsiębiorstwa. Podkreślić jednak trzeba, że takie niebezpieczeństwo nie wystąpi, jeśli zadba się o dwa istotne aspekty. Po pierwsze, przedsiębiorstwo chcące korzystać z outsourcingu postawić powinno na doświadczoną i sprawdzoną na rynku pod tym kątem firmę. Po drugie, ważna jest treść umowy z firmą outsourcingową. Jej zapisy muszą chronić tajemnicę i interesy przedsiębiorstwa. W takim przypadku nie trzeba mieć żadnych obaw co do współpracy z firmą outsourcingową.

Jakie są rodzaje outsourcingu?

Outsourcing podzielić można na kilka jego rodzajów. Sam podział dotyczy miejsca oddelegowania zadań. Pod tym kątem wymienić można outsourcing kontraktowy oraz outsourcing kapitałowy. Ten pierwszy określany jest również jako outsourcing zewnętrzny. Polega ona oddelegowaniu realizacji określonych zadań zewnętrznej firmie. Z kolei outsourcing kapitałowy, określany także jako wewnętrzny, polega na założeniu przez przedsiębiorstwo tzw. spółki – córki. Nowa firma przejmuje określone obowiązki i funkcjonuje jak firma outsourcingowa działająca na rzecz spółki – matki. To, która z tych form jest korzystniejsza, zależy tylko i wyłącznie od potrzeb, wymagań i możliwości przedsiębiorstwa, które zainteresowane jest outsourcingiem.

Redakcja outsourcing.com.pl

Nasi specjaliści to eksperci w dziedzinach marketingu, finansów, IT, biznesu, pracy oraz rozwoju osobistego. Z pasją i precyzją piszą artykuły, które nie tylko dostarczają wiedzy, ale i inspirują do działania. Dzięki ich doświadczeniu i profesjonalizmowi możesz liczyć na treści dopasowane do najnowszych trendów i potrzeb Twojego biznesu.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Jesteś zainteresowany reklamą?