Cechy dobrego kierownika – które z nich warto rozwijać w pierwszej kolejności?

Piastowanie stanowisk kierowniczych jest kojarzone z dużym prestiżem. Nie można jednak nie zgodzić się również z tym, że osoby, którym się je powierza, muszą liczyć się z równie dużą odpowiedzialnością. Kierownik nie nadzoruje wyłącznie pracy swojego zespołu. W pewnym sensie jest też odpowiedzialny za funkcjonowanie firmy jako całości. I choć nie każdy kierownik jest urodzonym przywódcą, każdy może wyrobić w sobie określone cechy ułatwiające mu realizowanie czekających na niego zadań.

Jak zostać dobrym kierownikiem?

Kierownik musi sprostać przynajmniej kilku stosunkowo trudnym zadaniom. Na pierwszy plan wysuwa się tu organizacja pracy tak własnej, jak i całego zespołu. Nie bez znaczenia wydaje się jednak również umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, bo to od kierownika wymaga się oceny zagrożenia i właściwej reakcji na nie. Jakby tego było mało, lider jest nieustannie obserwowany. Bardzo często wpływa na zespół nie mając nawet świadomości tego, jak wiele pracownicy są w stanie wyczytać zarówno z jego entuzjazmu, jak i rezygnacji. Jakie cechy dobrego kierownika warto więc rozwijać w pierwszej kolejności?

Eksperci są zdania, że wielu naprawdę zdolnych fachowców nie radzi sobie z zarządzaniem zespołem przede wszystkim dlatego, że brakuje im samodyscypliny. Kierownik powinien wymagać dyscypliny od kolejnych członków swojego zespołu, jest jednak bardziej niż pewne, że nie osiągnie tego celu będąc samemu osobą, której trudno jest realizować powierzone zadania na czas. Pracownicy, którzy odnoszą wrażenie, że kierownik nic sobie nie robi z obietnic, nie dotrzymuje terminów i pozwala sobie na niedociągnięcia, tłumacząc je na tysiące sposobów, nie chcą postępować inaczej niż on.

Samodyscyplina nie jest jednak jedyną cechą, którą dobrze jest trenować bez względu na okoliczności. Wcale nie mniej istotna wydaje się w tym kontekście asertywność. Tu warto podkreślić, że choć jest ona zazwyczaj definiowana jako sztuka odmawiania, w rzeczywistości okazuje się pojęciem znacznie szerszym. Kierownik nie może bać się wyrażania własnego zdania nawet, jeśli czuje, że nie przypadnie ono wszystkim do gustu. Musi jednak pamiętać również o tym, że jego podwładni także mają prawo do wyrażania własnych opinii. Asertywność nie ma nic wspólnego z założeniem, w myśl którego nie powinno się dopuszczać ich do głosu.

Jak traktować podwładnych?

Stanowisko kierownika nigdy nie jest piastowane we właściwy sposób, jeśli osoba, która je objęła, ignoruje swoich podwładnych. Jak więc należy ich traktować? Jedną z najważniejszych cech dobrego kierownika jest umiejętność motywowania innych. Pracownicy często są niezadowoleni. Kierownik, który sam nie znajduje w sobie motywacji do bardziej energicznych działań, nie jest przy tym w stanie pobudzić ich do działania. Oczywiście, motywowanie innych nie ma nic wspólnego z grożeniem im zwolnieniem. Dobry kierownik powinien być empatyczny i wcale nie oznacza to, że rozwijając w sobie empatię podda się manipulacji ze strony pracowników. Przeciwnie, empatia pozwoli mu zrozumieć ich problemy, a jednocześnie ułatwi dzielenie ich na te naprawdę ważne oraz takie, które często funkcjonują jako niemożliwe do pokonania jedynie w głowie pracownika.

Warto też pamiętać o tym, że w każdym zespole pojawiają się konflikty. Ich uniknięcie wydaje się niemożliwe, kierownik jest jednak osobą, która może pomagać w ich rozwiązywaniu. Cechą dobrego lidera jest umiejętność stawania ponad nimi, bez konieczności wybierania jednej z ich stron. Kierownik nie antagonizuje więc swoich podwładnych, ale nieustannie wskazuje na to, co ich łączy, przekonując ich w ten sposób, że nie ma takiego sporu, którego nie dałoby się rozwiązać.

Redakcja outsourcing.com.pl