Jakość w służbie optymalizacji

Pytanie „czy ważniejsza jest jakość czy wydajność?” nie daje spokoju wielu menedżerom odpowiedzialnym za obszar produkcji.

2017-05-15 13:14:35

Wydaje się, że jakość i wydajność stoją w wyraźnej sprzeczności. Z jednej strony zaniechanie oceny wydajności grozi spadkiem produktywności. Z drugiej – zbyt mocny nacisk kładziony na wskaźniki związane z wydajnością może zagrażać jakości. Okazuje się jednak, że istnieje sposób na pogodzenie obu tych kwestii, gwarantujący zarówno wysoką jakość, jak i wydajność realizowanych procesów.

Autorem tego rozwiązania jest firma Seito Polska, od ponad 20 lat świadcząca usługi outsourcingu w obszarze obsługi linii produkcyjnych oraz transportu wewnętrznego. Dostarczanie serwisów w omawianych obszarach stanowi wymagające zadanie. Wzrost popularności outsourcingu sprawił jednak, że obecnie nie kojarzy się go ponoszeniem kosztów, ale przede wszystkim z możliwością rozwoju przedsiębiorstwa. Klienci oczekują profesjonalnego podejścia do outsourcowanego obszaru – poszukują wysokiej jakości usług za najkorzystniejszą cenę. Zależy im jednocześnie na dostępie do nowoczesnych narzędzi oraz technologii optymalizujących procesy. Właśnie takie oczekiwania rynku doprowadziły do ukształtowania się kultury organizacyjnej opartej na bezpieczeństwie i jakości.  Zapewnia ona oferowanie klientom serwisu gwarantującego najwyższy poziom usług.

Metody wypracowane przez Seito Polska bazują na szczegółowych procedurach jakościowych oraz normach dotyczących bezpieczeństwa pracy. Równie ważnym czynnikiem pozwalającym zachować stabilność i nieustannie doskonalić realizowane przez Seito procesy jest zaangażowanie pracowników. Dzięki pełnemu i świadomemu zaangażowaniu w życie firmy pracowników każdego szczebla struktury organizacyjnej możliwe jest tworzenie rozwiązań poprawiających zarówno bezpieczeństwo, jak i jakość wykonywanej pracy. Kluczami do sukcesu w tym zakresie okazały się umiejętne wykorzystywanie wiedzy całego zespołu oraz odpowiednio zbudowany system motywacyjny. Wdrożony w Seito program inicjatyw Kaizen stał się skutecznym narzędziem sprzyjającym działaniom z zakresu continuous improvement.

Charakterystyczne podejście Seito do organizacji pracy widać również w systemie oceny pracowników liniowych, liderów oraz kadry zarządzającej. Całkowicie pominięto w nim kwestie wydajności pracy. Podstawowymi elementami ewaluacji są tu standardy bezpieczeństwa oraz jakości. Koncentracja na takich właśnie kryteriach oraz dbałość o funkcjonalny system komunikacji prowadzą do wzrostu produktywności.

Narzędzia sprzyjające budowie w Seito kultury organizacyjnej to także zaawansowane systemy identyfikacji, analizy zdarzeń oraz zachowań potencjalnie niebezpiecznych, systemy szkoleń oraz liczne mechanizmy bazujące na metodologii Lean Management. Wykorzystywane wzorce organizacji pracy, takie jak 5S, TPM, oraz instrukcje w postaci One Point Lesson przyczyniają się do tworzenia otwartego na zmiany i elastycznego środowiska pracy.

Seito Polska jest więc firmą, w której umiejętne połączenie polityki bezpieczeństwa oraz jakości stało się motorem rozwoju. Efekt takich działań stanowi rosnące grono zadowolonych klientów, dla których innowacyjne rozwiązania outsourcingowe są możliwością wzmacniania własnego biznesu.

ZNAJDŹ NAS: