Młodzież poznaje branżę logistyczną

FM FOUNDATION podsumowuje pierwsze zakończone staże dla młodzieży. 14 uczestników miało możliwość poznania specyfiki pracy w centrach logistycznych FM Logistic w Mszczonowie, Tomaszowie Mazowieckim, Błoniu i na budowie nowego centrum w Psarach pod Będzinem.

2017-12-06 14:55:51

Zakończone staże były pierwszymi w ramach projektu „Bezpieczny Staż”, realizowanego przez FM FOUNDATION we współpracy z Fundacją Robinson Crusoe. To pilotażowy projekt, skierowany do młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym. W sumie obejmie on 55 młodych ludzi – podopiecznych Fundacji Robinson Crusoe z kilku miejscowości w Polsce.

Staże realizowane są w trakcie wakacji szkolnych. Dodatkowo, jesienno zimowe warsztaty poświęcone zawodom z sektora logistyki pozwolą poszerzyć horyzonty większemu gronu uczestników i rozszerzyć społeczny wpływ przedsięwzięcia poprzez sieć kontaktów indywidualnych. Promowanie potencjału zawodów związanych z logistyką ułatwi zawodowe ukierunkowanie młodych odbiorców i – co jest celem naczelnym – przyczyni się do uzyskiwania samodzielności ekonomicznej, społecznej i emocjonalnej.

W obecnie zakończonych stażach wzięło udział 14 osób. Ze strony Fundacji Robinson Crusoe stażystów wspierało troje opiekunów. Z kolei ze strony FM Logistic w projekcie wzięło udział kilkudziesięciu pracowników firmy, w tym 8 osób w roli mentorek i mentorów. Młodym stażystom najbardziej podobały się: atmosfera w miejscu pracy i przyjazne nastawienie ze strony pracowników, otwartość ludzi i chęć do pomocy, a także formy komunikacji pomiędzy stażystą i mentorem.

– Działalność́FM Logistic pokrywa się̨z profilem mojej szkoły i przyszłym zawodem – opowiada Robert. – Niesamowitym odczuciem było porównanie bieżącej wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole z wiedzą praktyczną, którą wykorzystują̨ pracownicy. Nie było rzeczy, która mi się̨ nie spodobała. Atmosfera była niesamowicie przyjazna, mimo wielkości firmy i liczby zatrudnionych pracowników, praktycznie każdy się̨zna i sympatycznie się̨zachowuje. Podczas stażu pogłębiłem swoją wiedzę dotyczącą branży TSL, poznałem alternatywne nazwy czynności, które już znałem, nauczyłem się organizacji w wielkiej firmie, która posiada wiele oddziałów, w różnych miejscach oraz korzysta z HUB-ów przeładunkowych – dodaje.

ZNAJDŹ NAS: