Certyfikacja firm utrzymujących czystość szansą na zdrowie

Według danych PIGC w kraju działa blisko 3,5 tys. podmiotów zajmujących się utrzymywaniem czystości w przestrzeni publicznej. Jak wybrać taką firmę, która dba nie tylko o czystość, ale też o bezpieczeństwo i zdrowie?

2017-12-05 19:54:53

Warto pytać, czy firma ma certyfikat Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Europejski Gwarant Czystości, wystawiany przy współpracy z międzynarodowym audytorem - TUV i pod patronatem międzynarodowej organizacji z branży usług utrzymania czystości ISSA (The Worldwide Cleaning Industry Association). Co nie mniej istotne - certyfikat jest akceptowany przez Dział Zamówień Publicznych przy Ministerstwie Zdrowia.

Przedsiębiorstwa zatrudniają wykwalifikowany personel oraz korzystają z profesjonalnych środków, które pozwalają dziś nie tylko na utrzymanie czystości, ale także zabijają siedliska bakterii i wirusów. Jest to szczególnie istotne w przestrzeni publicznej, m.in. w szkołach, przychodniach i oddziałach szpitalnych. Certyfikat potwierdza wysoką jakość usług w oparciu o ustandaryzowane zasady kontroli jakości sprzątania.

W efekcie przedsiębiorstwa mogą otrzymać certyfikat branżowy potwierdzający, że firma spełnia opracowane przez specjalistów standardy w zakresie, m.in.: struktury organizacyjnej podmiotu, zasobów materialnych, stosowanych technologii czy szkoleń dla pracowników.

– Polskiej Izbie Gospodarczej Czystości zależy, aby temat higieny i utrzymania porządku w miejscach użyteczności publicznej był elementem debaty publicznej. W ten sposób możemy podnieść społeczną świadomość bezpieczeństwa zdrowotnego. Niezwykle ważne jest również utworzenie zbioru zasad weryfikacji jakości w usługach utrzymania czystości. Takie reguły, ujęte w wytycznych Europejskiego Gwaranta Czystości, pozwalają utrzymać wysoki poziom higieny miejsc publicznych, a co za tym idzie bezpieczeństwa osób w nich przebywających. W efekcie, certyfikacja polskich firm branży profesjonalnego utrzymania czystości wpływa korzystnie nie tylko na jakość usług, ale także na zmniejszenie poziomu zagrożeń epidemiologicznych w Polsce – podkreśla Bogdan Patelka, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

ZNAJDŹ NAS: