FM DualFrame zwycięża w konkursie Continuous Improvement

Grupa FM Logistic zorganizowała międzynarodowy konkurs promujący innowacyjne projekty racjonalizatorskie. Pierwszą edycję wygrał projekt FM Logistic: nadstawa FM DualFrame.

2017-11-24 23:34:04

Celem konkursu jest wyróżnienie inicjatyw pracowników, dzięki którym udoskonalane są konkretne procesy i codzienne czynności w bieżącej pracy poszczególnych oddziałów FM Logistic na całym świecie. Ocenie podlegały m.in.: oryginalność zgłaszanych projektów, łatwość wdrożenia, wpływ na osiągane wyniki finansowe i wydajność, poprawa komfortu pracowników, a także redukcja zużycia materiałów i energii. Zwycięskie zespoły projektowe zostały zaproszone do siedziby FM Logistic w Roissy (Francja), gdzie odbył się wielki finał konkursu Continuous Improvement.

– Początek prac nad projektem FM DualFrame to maj 2016 r. Chcieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pomoże nam w pokonaniu problemu jednego z naszych czołowych Klientów, jakim były niemieszczące się w samochodach palety z towarami – opowiada Tomasz Sęk, kierownik ds. Projektów w centrum logistycznym w Wolborzu, uczestnik i laureat konkursu. – Badaliśmy dostępne na rynku rozwiązania, jednak nie spełniały naszych oczekiwań. Przystąpiliśmy więc do pracy nad własnym. Na platformie w Wolborzu powstały pierwsze prototypy specjalnych ram, dzięki którym można na jedną nieregularną paletę towarów nadstawić drugą – dodaje.

FM DualFrame to dzisiaj wdrożony projekt. Przynoszący konkretne korzyści dla FM Logistic i jego klientów. Dzięki niemu udało się m.in. zmniejszyć o 26% ilość przejechanych kilometrów w transporcie, zmniejszyć zużycie paliwa oraz ograniczyć o 5% emisję CO2, a także zredukować o 5% koszty transportu po stronie klientów i ograniczyć o 4% uszkodzenia transportowanych towarów. Nadstawy mogą być wyposażone w urządzenia GPS, które ułatwią zarządzanie ich obrotem pomiędzy centrami firmy i punktami dostaw towarów. Dzięki temu, że w składzie zespołu projektowego znalazł się przedstawiciel działu prawnego, została zabezpieczona strona prawna projektu. FM DualFrame został zgłoszony do Urzędu Patentowego. Uzyskał też certyfikat Europejskiej Gwarancji Najwyższej Jakości. Trwają także prace nad uzyskaniem znaku CE.

ZNAJDŹ NAS: